Pravni akti

Statut
Ugovor o osnivanju Dječjeg vrtića Rapčići
Izmjene i dopune statuta 2014. godine
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Proces zaprimanja likvidiranja i placanja računa
Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama
Pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravilnik o zaštiti na radu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za snabdijevanje za 2018. godinu
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Kurikulum DV Rapčići za ped. god. 2018. -2019.
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za ped. 2018. - 2019
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za snabdijevanje
Odluka o poništenju natječaja - knjigovodja od 17.6.2019.
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića "Rapčići" za ped. 2018/19.
Kurikulum DV Rapčići za ped. god. 2019. -2020.
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za ped. 2019. - 2020.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići
Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda
Odluka o povećanju plaće zaposlenicima ustanove "Dječji vrtić Rapčići" Žminj
Odluka o izabranim ponuđačima za snabdijevanje proizvodima i uslugama na rok od godinu dana
Odluka o daljnjem zatvaranju vrtića
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića
Procedura o blagajničkom poslovanju u Dječjem vrtiću
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću
Procedura zaprimanja eracuna
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Rapčići za pedagošku godinu 2019./20.
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020./2021.
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2020./2021.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Plan nabave u 2021. godini
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
Procedura naplate prihoda
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2020./2021.
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022.
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2021./2022.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Plan nabave u 2022. godini
Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić Rapčići Žminj za pedagošku godinu 2022./2023.
Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići - listopad 2019.
Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići - rujan 2021.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Rapčići" Žminj