Pravni akti

Pravilnik o radu 2024.
Politika privatnosti
Popis javnog dokumentarnog gradiva Dječjeg vrtića Rapčići s rokovima čuvanja
Pravilo za upravljanje dokumentarnim gradivom Dječjeg vrtića Rapčići
Popis donatora za izradu makete Žminja
Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Rapčići" Žminj od roditelja - korisnika usluga - studeni 2023.
Pravilnik o mjerilima i postupku upisa djece te načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića "Rapčići" Žminj
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2023./2024.
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2023./2024. do 2028./2029.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Sigurnosno zaštitni program
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
Nacionalni kurikulum za rani i predskolski odgoj i obrazovanje
Zakon o ustanovama - Zakon.hr
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju - Zakon.hr
Odluka o visini osnovice i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika Dječjeg vrtića "Rapčići" Žminj
Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Rapčići" Žminj od roditelja - korisnika usluga
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Plan klasifikacijskih oznaka za 2023. godinu
Poslovnik o radu Odgojiteljsko vijeća Dječeg vrtića Rapčići
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječeg vrtića Rapčići Žminj
Statut
Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići - rujan 2021.
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2022./2023.
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2022./2023.
Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić Rapčići Žminj za pedagošku godinu 2022./2023.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Rapčići" Žminj
Plan nabave u 2022. godini
Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići - listopad 2019.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2021./2022.
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2021./2022.
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2020./2021.
Procedura naplate prihoda
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
Plan nabave u 2021. godini
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Kurikulum Dječjeg vrtića "Rapčići" za pedagošku godinu 2020./2021.
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020./2021.
Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Rapčići za pedagošku godinu 2019./20.
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga u Dječjem vrtiću
Procedura zaprimanja eracuna
Procedura o blagajničkom poslovanju u Dječjem vrtiću
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića
Odluka o daljnjem zatvaranju vrtića
Odluka o izabranim ponuđačima za snabdijevanje proizvodima i uslugama na rok od godinu dana
Odluka o povećanju plaće zaposlenicima ustanove "Dječji vrtić Rapčići" Žminj
Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rapčići
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za ped. 2019. - 2020.
Kurikulum DV Rapčići za ped. god. 2019. -2020.
Godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića "Rapčići" za ped. 2018/19.
Obavijest o izboru kandidata po natječaju
Odluka o poništenju natječaja - knjigovodja od 17.6.2019.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za snabdijevanje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za ped. 2018. - 2019
Kurikulum DV Rapčići za ped. god. 2018. -2019.
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za snabdijevanje za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini
Pravilnik o zaštiti na radu
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama
Pristup informacijama
Proces zaprimanja likvidiranja i placanja računa
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Izmjene i dopune statuta 2014. godine
Ugovor o osnivanju Dječjeg vrtića Rapčići
Statut