Vizija

„Otvorenih dječjih srca živjeti s demokracijom i zavičajnošću“