Odgojne skupine

Dječji vrtić „Rapčići“ odgojno obrazovni rad provodi kroz deseto satno radno vrijeme u osam odgojno obrazovnih skupina i to od 6:15 do 16:15 sati a dežurstvo je organizirano do 16:45 U tri vrtićke odgojno-obrazovne skupine uključena su djeca od četvrte do sedme godine života, a u jednoj od treće do šeste godine života.

U četri mješovite jasličke skupine borave djeca od prve do treće godine života.