Odgojne skupine

Dječji vrtić „Rapčići“ odgojno obrazovni rad provodi kroz deseto satno radno vrijeme u četiri odgojno obrazovne skupine i to od 6:15 do 16:15 sati.
U tri mješovite vrtićke skupine uključena su djeca od treće do sedme godine života.
U jednoj mješovitoj jasličkoj skupini borave djeca od prve do treće godine života.
Iz godine u godinu na listi čekanja za upis ostaje u prosjeku 45 djece rane i predškolske dobi.