Povijest

Faksimil zahtjeva za otvaranje vrtića u Žminju
Faksimil zahtjeva za otvaranje vrtića u Žminju

Vrtić u Žminju ima dugu, gotovo stoljetnu tradiciju. Službeni zahtjev za otvorenje dječjeg vrtića u Žminu uputila je Općina Žminj još 1907. U školskim spisima Župne škole u Žminju nalazimo podatak da je, kratko,ali vrlo uspješno 1863. pri toj školi radio vrtić i okupljao četrdesetero djece. Stariji stanovnici Žminja i Žminjštine pamte prostore oko Sv. Baštijana,gdje su se odvijale aktivnosti vrtića između dva rata. Zgrada je srušena u bombardiranju Žminja 2. listopada 1943. i u poslijeratnom razdoblju vrtić u Žminju nije radio. Trideset godina kasnije 1973. za potrebe vrtića prilagođen je prostor sjevernog krila Osnovne škole Vladimira Gortana. U tim je prostorima kao odjeljenje Škole, a od 1989. kao područno odjeljenje Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ Rovinj, vrtić radio do 2007. Nakon sto godina, te 2007., Općina Žminj i Trgovačko društvo Žminj d.o.o. ponovo otvaraju svoj vrtić – Dječji vrtić „Rapčići“. Vrtić ima suvremeno opremljene prostore i sve prateće sadržaje. Izgrađen je sredstvima Općine Žminj u prvoj fazi i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka RH. Tražeći naziv vrtića obratili smo se djeci i roditeljima i izabrali znakovito ime „Rapčići“ kako bismo i imenom naglasili želju i poruku da u našem vrtiću bude uvijek puno djece, a toplo kao u ptičjem gnijezdu. Da bude uvijek živo, veselo i zaigrano. Na našu sreću vrtić nam je ubrzo postao tijesan. Mnogi su nam roditelji željeli  povjeriti svoju djecu pa je tako 2009. Općina krenula u novu investiciju, dogradnju još jedne vrtićke skupine. Svoju je financijsku potporu, uz Općinu Žminj, dalo Ministarstvo regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva RH. 

VRTIĆ DANAS

Cjelodnevni  program predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se u tri vrtićke mješovite odgojne skupine i jednoj jasličkoj s ukupno 92 djece. U vremenskom razdoblju od veljače do lipnja provodimo i progam Predškole za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim desetosatnim programom predškolskog odgoja.

Vrtićka djeca na mjestu današnjeg vrtića (oko 1970.)
Vrtićka djeca na mjestu današnjeg vrtića (oko 1975.)

Djelatnost Vrtića financira se iz dva izvora:

iz uplata roditelja: za materijalne troškove Vrtića i troškove tekućeg održavanja

iz proračunskih sredstava Općine Žminj:  za materijalna prava djelatnika i investicijska ulaganja.

U sklopu Godišnjeg plana i programa ostvarujemo niz aktivnosti i projekata, no jedna od važnih zadaća  nam je promicati, čuvati  i  sačuvati zavičajne vrijednosti. Kako i samo ime vrtića ističe mi želimo iskoristiti sve posebnosti zavičaja i njegovati to u svim sadržajima dostupnim djeci te dobi. Dijalektalni naziv vrtića „Rapčići“ nazivi odgojnih skupina „Klasići“, „Švikutići“, „Petešići“ i „Grozdići“ nastali na poticaj djece i roditelja upućuju na naš identitet kao i na naše djelovanje.

NAŠE POSEBNOSTI VEZANE UZ TRADICIJU

Slikovnica Jurena, 2007.
Slikovnica "Jurena", 2007.
Skrito pod ladonjon, 2009.
Zbirka priča "Skrito pod ladonjon", 2009.
Besedarnik, 2011.
Riječnik žminjske čakavštine "Besedarnik", 2011.
Rapčići z bezačiji, 2012.
Slikovnica "Rapčići z bezačiji", 2012.

 

Čakavština je naša posebnost, važna odrednica Vrtića svakodnevno prisutna u ophođenju i zbližavanju s djecom i roditeljima.Tako, i u toj suradnji, s roditeljima ostvarujemo niz programa  radionica i igraonica, a tiču se upravo zavičajnih vrijednosti, (none su nam u vrtiću pričale i pokazivale djeci kako se od mladog jasena prave švikutići, kako se mijese makaruni, vazmene pince, fritule, kako se izrađuje ukrase ili lutke od kukuruznog lišća i zrnja. Sve to na način da bi se djeci prikazalo kako je to, nekad bilo). Zatražili smo i dobili 2011.g od MZOS RH suglasnost na Program očuvanja zavičajnosti. Ističemo žminjski jezik, našu čakavštinu kao prepoznatljivo kulturno dobro RH (rješenje Ministarstva kulture od 2007.), ali ističemo i čakavštinu kao metaforu za način življenja, djelovanja i opstanka na ovim prostorima.

Prilikom otvaranja Vrtića istaknuli smo se i postali prepoznatljivi, izdavši prvu slikovnicu na žminjskoj čakavštini. To je bila novina. Ubrzo se pojavila ideja o stvaranju  vrtićke zavičajne biblioteke. Danas možemo reći da naša ideja živi te iz godine u godinu  dopunjuje vrtićku biblioteku. Tiskali smo slijedeće naslove:

- 2007.g.uoči otvaranja novog vrtića izdana je prva slikovnica  na žminjskoj čakavštini „JURENA“ autorice Nevenke Erman,

- 2009.g. zbirka priča „SKRITO POD LADONJON“ autorice N. Erman, ilusratori su bila djeca ,polaznici vrtića

- 2009. g. kalendar s dječjim ilustracijama po mjesecima za 2010.g.

- 2010. g . kalendar za 2011.g s dijalektalnim nazivima po mjesecima kroz godinu popraćen dijalektalnim uzrečicama za svaki mjesec i dj. ilustracijama

Vrtić u Žminju oko 2000. godine
Vrtić u Žminju oko 2000. godine

- 2011.g.“BESEDARNIK“- rječnik  žminjske čakavštine uz prijevod na standardni jezik. Ovaj projekt nastao je na inicjativu djece a u suradnji s odgojiteljima, roditeljima, djedovima i bakama koji su sakupljali žminjske riječi i njihove prijevode pune dvije godine.Rječnik je tiskan na 92 strane u nakladi od 500 primjeraka a izdavači su Šk. knjiga i Vrtić „Rapčići“ .

- u prosincu 2012.  slikovnica“Rapčići z bezačiji“,autorice  Milice Kranjčić (umirovljene nastavnice hrvatskog jezika i književnost)i, sadržajno na djeci primjeren način opisuje  znamenitosti Žminja ,  predškolci su kroz autoričinu priču na licu mjesta crtali pojedine djelove Žminja nekad i danas i ilustrirali slikovnicu). Za tisak ove spomen- knjige zaslužna je Općina Žminj. Slikovnica je poklonjena djeci predškolskog uzrasta kao sastavni dio poklon paketa za Dan dječje radosti.

- Povodom Mjeseca knjige u prostorima Gradske knjižnice predstavili smo roditeljima i široj društvenoj zajednici naš rad  i projekt pod nazivom „Ča delajo Rapčići z bezačiji?“

Vizija

„Otvorenih dječjih srca živjeti s demokracijom i zavičajnošću“

Misija

Stvarati materijalne, socijalne i emocionalne uvjete za razvoj sretnog i zdravog djeteta koje će čuvati i očuvati svoje korjene. Iskoristiti nasljeđe u svim dijelovima odgoja i obrazovanja u skladu s demokratskim promjenama.

Odgojne skupine

Dječji vrtić „Rapčići“ odgojno obrazovni rad provodi kroz deseto satno radno vrijeme u osam odgojno obrazovnih skupina i to od 6:15 do 16:15 sati a dežurstvo je organizirano do 16:45 U tri vrtićke odgojno-obrazovne skupine uključena su djeca od četvrte do sedme godine života, a u jednoj od treće do šeste godine života.

U četri mješovite jasličke skupine borave djeca od prve do treće godine života.