Pripreme djeteta za školu

Dragi roditelji predškolaca, naša psihologinja je izradila za vas prezentaciju koja pojašnjava od čega se sastoji priprema za školu, kojim vještinama dijete treba ovladati i na koji način razvijati te vještine. Svaki tjedan ćemo vam jednu od tih vještina detaljnije prikazati.

Klikom na sliku pogledajte prezentaciju.