Reportaža - Volim zavičaj

Reportaža je rađena kao ideja da prikažemo naš rad sa zavičajnim temama. Napominjem da imamo verificirani Program zavičajnosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja iz 2011.godine. Sve aktivnosti kao i izdane slikovnice od tada do danas predstavljamo kroz jedinstveni naslov/temu "Zavičaj kao mjera i bogatstvo u Dječjem vrtiću "Rapčići"

LINK