Društvena priča o pandemiji korona virusa

Dragi roditelji, u nastavku je društvena priča o pandemiji koronavirusa koja vam može pomoći da djeci objasnite ovu, za svih nas, posve novu situaciju društvene izoliranosti. Priču je prevela sveučilišna profesorica dr.sc. Sanja Tatalović Vorkapić.